Meditation

   MW EnergiHarmoni

Meditation - leder till ett ökat inre lugn och kan hjälpa dig att stilla dina tankar för att komma närmare dig själv och din inre röst.Meditation -  termin - start vecka 34

Du kan välja mellan tre olika grupper som träffas åtta gånger,  jämna veckor


Måndagar  18.30 - 20.00     

De här kvällarna får du ta del av en avslappnande  kanaliserad meditation där jag guidar dig till en "inre resa", här har du chans att komma i kontakt med ditt inre och dina guider/vägledare samt änglar och andra ljusvarelser.

Under och efter meditationen kan insikter och budskap komma till dig, vilket kan vara till hjälp i din personliga och andliga utveckling.

Efter meditationen tar vi en stund för de som vill dela med sig om sin upplevelse under meditationen.


Du bör ha tidigare erfarenhet av meditation och öppenhet för kontakt med änglar, ljusvarelser och olika naturväsen.


Start: 19 augusti

Max: 10 deltagare

Kostnad: 8 gånger - 1200 kr,   

Meditationsledare: Marianne Wennergrund


Tisdagar  18.30-20.00  

Du får ta del av en avslappnande meditation där jag guidar dig på

en "inre resa", här har du chans att komma i kontakt med ditt inre och dina guider/vägledare samt änglar och andra ljusvarelser.

Under och efter meditationen kan insikter och budskap komma till dig, vilket kan vara till hjälp i din personliga och andliga utveckling.

Efter meditationen tar vi en stund för de som vill dela med sig om sin upplevelse under meditationen.


Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av meditation men det är en fördel om du är öppen för kontakt med änglar och andra ljusvarelser.


Start: 20 augusti

Max: 10 deltagare

Kostnad: 8 gånger - 1200 kr 

Meditationsledare: Marianne Wennergrund

 

Onsdagar  18.30-20.30  

Under kvällen får du ta del av en guidad  kanaliserad meditation där du har möjlighet att få kontakt med ditt inre, dina vägledare, änglar, uppstigna mästare och andra ljusvarelser. 

Under och efter meditationen kan insikter och budskap komma till dig, vilket kan vara till hjälp i din andliga och personliga utveckling.

I denna grupp har vi en halvtimme mer för att kunna fördjupa oss i det som känns rätt just för stunden.


Vi mediterar i mycket höga energier så meditationsvana krävs samt att du är öppen för att gå djupare in i den andliga världen i möten med de högre ljusvarelserna.


Start: 21 augusti

Max: 10 deltagare

Kostnad: 8 gånger - 1600 kr

Meditationsledare: Marianne Wennergrund
Du är varmt välkommen!
Copyright © All Rights Reserved